Akceptujemy karty Multisport PLUS, FitProfit, FitSport, Ok System.

Dla użytkowników powyższych kart zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 40 zł za pierwszy kurs 6-tygodniowy oraz 20 zł za kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec kursu zwracamy całą kaucję. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecnosć, to za każdą taką nieobecność pobieramy 20 zł z kaucji.

 

KARNETY DLA DOROSŁYCH

Większość kursów w naszej szkole, na danym poziomie obejmuje 6 kolejnych zajęć. Jeżeli kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, to obejmuje 12 kolejnych zajęć w 6 tyg.
Wykupujemy karnety na cały wybrany kurs, jest on ważny 6 tygodni. W tym czasie jest możliwość odrobienia dwóch nieobecności na innym kursie.

Istnieje również możliwość zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu MIX – obejmującego 6 dowolnych zajęć.

 

RODZAJ KARNETU

CENA
Karnet na wybrany kurs (4 zajęć, ważny 4 tyg) 85 zł
Karnet na wybrany kurs odbywający się 2 x w tyg (8 zajęć, ważny 4 tyg) 150 zł
Karnet mama – na zajecia odbywające sie w trakcie zajeć dziecka 60 min (4 zajęcia, ważny 4 tygodnie) 75 zł
Karnet mama – na zajecia odbywające sie w trakcie zajeć dziecka 45 min (4 zajęcia, ważny 4 tygodnie)  65 zł


Skorzystaj z naszych rabatów!

Rodzaj rabatu

Wysokość rabatu
Dla studentów 5%
Dla rodziców, których dzieci uczęszczają na kursy w reAKTYWACJI 10%
Na drugi kurs w tym samym czasie 10%
Na trzeci kurs w tym samym czasie 15 %
Na czwarty kurs w tym samym czasie 20%
Na piąty kurs w tym samym czasie 25 %
Na szósty kurs w tym samym czasie 30%

 

KARNETY DLA DZIECI

Na zajęcia dla dzieci obowiązują opłaty miesięczne lub pakiety 3- i 6-miesięczne ze zniżką, wnoszone z góry za każdy miesiąc kalendarzowy lub z góry za 3 lub 6 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku nieobecności na zajęciach, zajęcia można odrobić na innym kursie. W przypadku pakietu na 1 miesiąc możliwe jest odrobienie 1 zajęć, w przypadku pakietu 3-miesięcznego, można odrobić 3 zajęcia, w przypadku pakietu 6-cio miesięcznego można odrobić 5 zajęć. Zajęcia można odrabiać jedynie w okresie za który uiszczona jest opłata.

Akceptujemy karty Multisport Kids, FitProfit Dziecko.

Dla dzieci posiadających powyższe karty zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 40 zł na pierwszy kurs miesieczny oraz w wysokości 20 zł na  kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec miesiaca zwracamy całą kaucję lub jeśli dziecko kontynuuje kurs w kolejnym miesiącu – kaucja przechodzi na kolejny miesiąc. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecność, to za każdą taką nieobecność pobieramy 20 zł z kaucji.

 

RODZAJ OPŁATY

CENA
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 1 raz w tygodniu    40-45 min / 60 min / 90 min 60 zł / 70 zł / 100 zł
Opłata za 3 miesiące zajęć 1 raz w tygodniu    40-45 min / 60 min / 90 min 160 zł / 190 zł / 280 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 1 raz w tygodniu    40-45 min / 60 min / 90 min 300/ 360 zł / 530 zł
ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 2 razy w tygodniu    40-45 min / 60 min / 90 min 110 zł/ 120 zł / 180 zł
Opłata za 3 miesiące 2 razy w tygodniu     40-45 min / 60 min / 90 min 310 zł / 340 zł / 520 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 2 razy w tygodniu     40-45 min / 60 min / 90 min 590 zł / 640 zł / 980 zł
ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 3 razy w tygodniu     40-45 min / 60 min / 90 min 160 zł / 180 zł / 250 zł
Opłata za 3 miesiące 3 razy w tygodniu     40-45 min / 60 min / 90 min 460 zł / 510 zł / 700 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 3 razy w tygodniu     40-45 min / 60 min / 90 min 890 zł / 990 zł / 1350 zł
Wejście jednorazowe PRÓBNE (tylko raz, aby wypróbować zajęcia) 25 zł

SIŁOWNIA  dla PAŃ reFORMA

Każdy karnet jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.  Niewykorzystane z powodu choroby wejścia (na podstawie zwolnienia L4 na min. 5 dni) można odrobić w kolejnym miesiącu kalendarzowym, pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na ten nowy miesiąc. Wtedy, okazując oba karnety, najpierw odkreślamy wejścia z poprzedniego miesiąca, a następnie z nowego. W przypadku karnetów open, jeśli okażecie zwolnienie L4 na min. 5 dni z poprzedniego miesiąca, otrzymacie 20% zniżki na karnet open na bieżący miesiąc.

RODZAJ KARNETU

CENA
KARNETY ULGOWE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Wejście jednorazowe 15 zł
Karnet 4 wejścia 39 zł
Karnet 8 wejść 65 zł
Karnet open (bez limitu wejść) 79 zł + 1 wejście do sauny gratis
KARNETY NORMALNE
Wejście jednorazowe  19 zł
Karnet 4 wejścia 59 zł
Karnet 8 wejść  85 zł    
Karnet open (bez limitu wejść)   99 zł + 2 wejścia do sauny gratis

SAUNA

RODZAJ KARNETU

CENA
Wejście jednorazowe do 60 min 20 zł
Karnet 4 wejścia (ważny 30 dni) 70 zł
Karnet 8 wejść (ważny 30 dni) 120 zł