Akceptujemy karty Multisport PLUS, FitProfit, FitSport, Medicover Sport, PZU Sport.

Dla użytkowników powyższych kart zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 50 zł za pierwszy kurs  oraz 30 zł za kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec kursu zwracamy całą kaucję. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecność, to za każdą taką nieobecność pobieramy 25 zł z kaucji.

KARNETY DLA DOROSŁYCH

Większość kursów w naszej szkole, na danym poziomie obejmuje 8 kolejnych zajęć (8 tygodni), Jeżeli kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, to obejmuje 16 kolejnych zajęć w 8 tyg.
Wykupujemy karnety miesięczne na wybrany kurs – 4 lub 8 zajęciowe i są one ważne 4 tygodnie. W tym czasie jest możliwość odrobienia dwóch nieobecności na innym kursie.

Istnieje również możliwość zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu MIX – obejmującego 4 dowolne zajęcia

RODZAJ KARNETU

CENA
Karnet na wybrany kurs (4 zajęć, ważny 4 tyg) 45 min /60 min 100 zł /120 zł
Karnet na wybrany kurs odbywający się 2 x w tyg (8 zajęć, ważny 4 tyg) 45 min /60 min 190 zł/220 zł
Karnet MIX (4 zajęcia na dowolnych kursach, ważny 4 tygodnie) 150 zł
Pojedyncze wejście  40 zł


Skorzystaj z naszych rabatów!

Rodzaj rabatu

Wysokość rabatu
Dla studentów 5%
Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia 10%
Na drugi kurs w tym samym czasie 5%
Na trzeci kurs w tym samym czasie 5 %
   
   
   

KARNETY DLA DZIECI

Na zajęcia dla dzieci obowiązują opłaty miesięczne lub pakiety 3- i 6-miesięczne ze zniżką, wnoszone z góry za każdy miesiąc kalendarzowy lub z góry za 3 lub 6 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku nieobecności na zajęciach, zajęcia można odrobić na innym kursie, pod warunkiem, że dziecko posiada aktualny karnet na swój kurs podstawowy. W przypadku pakietu na 1 miesiąc możliwe jest odrobienie 1 zajęć, w przypadku pakietu 3-miesięcznego, można odrobić 4 zajęcia, w przypadku pakietu 6-cio miesięcznego można odrobić 8 zajęć. Zajęcia można odrabiać jedynie w okresie za który uiszczona jest opłata.

Akceptujemy karty Multisport Kids, FitProfit Dziecko.

Dla dzieci posiadających powyższe karty zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 40 zł na pierwszy kurs miesieczny oraz w wysokości 20 zł na  kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec miesiaca zwracamy całą kaucję lub jeśli dziecko kontynuuje kurs w kolejnym miesiącu – kaucja przechodzi na kolejny miesiąc. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecność, to za każdą taką nieobecność pobieramy 20 zł z kaucji.

RODZAJ OPŁATY

CENA
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU:  
Opłata miesięczna za zajęcia 1 raz w tygodniu   45 min /60 min / 90 min 90 zł / 100 zł/ 150 zł
Opłata za 3 miesiące zajęć 1 raz w tygodniu  45 min/60 min / 90 min 250 zł / 280 zł/ 420 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 1 raz w tygodniu   45 min / 60 min / 90 min 500 zł /550 zł/ 850 zł
ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU:  
Opłata miesięczna za zajęcia 2 razy w tygodniu    45 min / 60 min / 90 min 160 zł / 190 zł/ 280 zł
Opłata za 3 miesiące 2 razy w tygodniu      45 min / 60 min / 90 min 450 zł / 550 zł/ 790 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 2 razy w tygodniu     45 min / 60 min / 90 min 900 zł / 1050 zł/ 1550 zł
ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU:  
Opłata miesięczna za zajęcia 3 razy w tygodniu     45 min / 60 min / 90 min 250 zł /280 zł/ 420 zł
Opłata za 3 miesiące 3 razy w tygodniu     45 min /60 min / 90 min 700 zł /800 zł/ 1200 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 3 razy w tygodniu     45 min / 60 min / 90 min 1300  zł /1500 zł/ 2300 zł
ZAJĘCIA 4 RAZY W TYGODNIU:  
Opłata miesięczna za zajęcia 4 razy w tygodniu     45 min / 60 min 320 zł / 360 zł
Opłata za 3 miesiące 4 razy w tygodniu     45 min / 60 min 930 zł / 1030 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 4 razy w tygodniu     45 min / 60 min 1850 zł / 2000 zł
   
Wejście jednorazowe PRÓBNE (tylko raz, aby wypróbować zajęcia) 45 min / 60 min 30 zł/40 zł

 

LEKCJE INDYWIDUALNE

RODZAJ KARNETU

CENA
Lekcja indywidualna z 1 instruktorem (w tym pierwszy taniec) 60 min 120 zł
Pakiet 5 lekcji indywidualnych (5 x 60 min) 550 zł
Pakiet 10 lekcji indywidualnych (10 x 60 min) 1000 zł
Lekcja indywidualna dla tancerek z grup sportowych – 60 min 90 zł
Pakiet 5 lekcji indywidualnych dla tancerek z grup sportowych (5 x 60 min) 400 zł
   
WIECZÓR PANIEŃSKI 350 zł
Lekcje indywidualne dla grup  cena do uzgodnienia
   
   
   
   
   
   
   

 

SAUNA

RODZAJ KARNETU

CENA
Wejście jednorazowe do 60 min 25 zł
Karnet 4 wejścia (ważny 30 dni) 80 zł
Karnet 8 wejść (ważny 30 dni) 140 zł