Akceptujemy karty Multisport PLUS, FitProfit, FitSport, Ok System.

Dla użytkowników powyższych kart zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 40 zł za pierwszy kurs  oraz 20 zł za kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec kursu zwracamy całą kaucję. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecność, to za każdą taką nieobecność pobieramy 20 zł z kaucji.

 

KARNETY DLA DOROSŁYCH

Większość kursów w naszej szkole, na danym poziomie obejmuje 8 kolejnych zajęć (8 tygodni), Jeżeli kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, to obejmuje 16 kolejnych zajęć w 8 tyg.
Wykupujemy karnety miesięczne na wybrany kurs – 4 lub 8 zajęciowe i są one ważne 4 tygodnie. W tym czasie jest możliwość odrobienia dwóch nieobecności na innym kursie.

Istnieje również możliwość zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu MIX – obejmującego 4 dowolne zajęcia

 

RODZAJ KARNETU

CENA
Karnet na wybrany kurs (4 zajęć, ważny 4 tyg) 90 zł
Karnet na wybrany kurs odbywający się 2 x w tyg (8 zajęć, ważny 4 tyg) 165 zł
Karnet MIX (4 zajęcia na dowolnych kursach, ważny 4 tygodnie) 120 zł
Pojedyncze wejście  35 zł


Skorzystaj z naszych rabatów!

Rodzaj rabatu

Wysokość rabatu
Dla studentów 5%
Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia 10%
Na drugi kurs w tym samym czasie 10%
Na trzeci kurs w tym samym czasie 15 %
Na czwarty kurs w tym samym czasie 20%
Na piąty kurs w tym samym czasie 25 %
Na szósty kurs w tym samym czasie 30%

 

KARNETY DLA DZIECI

Na zajęcia dla dzieci obowiązują opłaty miesięczne lub pakiety 3- i 6-miesięczne ze zniżką, wnoszone z góry za każdy miesiąc kalendarzowy lub z góry za 3 lub 6 miesięcy kalendarzowych.

W przypadku nieobecności na zajęciach, zajęcia można odrobić na innym kursie. W przypadku pakietu na 1 miesiąc możliwe jest odrobienie 1 zajęć, w przypadku pakietu 3-miesięcznego, można odrobić 3 zajęcia, w przypadku pakietu 6-cio miesięcznego można odrobić 5 zajęć. Zajęcia można odrabiać jedynie w okresie za który uiszczona jest opłata.

Akceptujemy karty Multisport Kids, FitProfit Dziecko.

Dla dzieci posiadających powyższe karty zajęcia są bezpłane, ale pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 40 zł na pierwszy kurs miesieczny oraz w wysokości 20 zł na  kolejny kurs. Kaucję pobieramy na poczet obecności na wybranych kursach. Dwie nieobecności na każdym kursie można odrobić na innych zajęciach. Jeżeli na kursie są wszystkie obecności lub nieobecnosci są odrobione, to na koniec miesiaca zwracamy całą kaucję lub jeśli dziecko kontynuuje kurs w kolejnym miesiącu – kaucja przechodzi na kolejny miesiąc. Jeśli natomiast pojawi się nieodrobiona nieobecność, to za każdą taką nieobecność pobieramy 20 zł z kaucji.

 

RODZAJ OPŁATY

CENA
ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 1 raz w tygodniu   45 min – 60 min / 90 min 80 zł / 120 zł
Opłata za 3 miesiące zajęć 1 raz w tygodniu  45 min-60 min / 90 min 220 zł / 330 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 1 raz w tygodniu   45 min – 60 min / 90 min 410 zł / 630 zł
ZAJĘCIA 2 RAZY W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 2 razy w tygodniu    45 min – 60 min / 90 min 140 zł / 220 zł
Opłata za 3 miesiące 2 razy w tygodniu      45 min – 60 min / 90 min 390 zł / 630 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 2 razy w tygodniu     45 min – 60 min / 90 min 750 zł / 1200 zł
ZAJĘCIA 3 RAZY W TYGODNIU:
Opłata miesięczna za zajęcia 3 razy w tygodniu     45 min – 60 min / 90 min 190 zł / 310 zł
Opłata za 3 miesiące 3 razy w tygodniu     45 min – 60 min / 90 min 540 zł / 900 zł
Opłata za 6 miesięcy zajęć 3 razy w tygodniu     45 min – 60 min / 90 min 1100  zł / 1750 zł
Wejście jednorazowe PRÓBNE (tylko raz, aby wypróbować zajęcia) 25 zł

LEKCJE INDYWIDUALNE

RODZAJ KARNETU

CENA
Lekcja indywidualna z 1 instruktorem (w tym pierwszy taniec) 60 min 100 zł
Pakiet 5 lekcji indywidualnych (5 x 60 min) 450 zł
Pakiet 10 lekcji indywidualnych (10 x 60 min) 800 zł
Lekcja indywidualna dla tancerek z grup sportowych – 60 min 65 zł
Pakiet 5 lekcji indywidualnych dla tancerek z grup sportowych (5 x 60 min) 300 zł
WIECZÓR PANIEŃSKI 350 zł
Lekcje indywidualne dla grup  cena do uzgodnienia

SAUNA

RODZAJ KARNETU

CENA
Wejście jednorazowe do 60 min 25 zł
Karnet 4 wejścia (ważny 30 dni) 80 zł
Karnet 8 wejść (ważny 30 dni) 140 zł